Vermelding KNGF register

De kwaliteit van de (kinder)fysiotherapeut wordt gewaarborgd door het Centraal Kwaliteits Register (CKR). Daar is tevens informatie te vinden over de herregistratie-eisen zoals vastgesteld door het Beleidsorgaan Centraal Kwaliteitsregister (BOCK).
Het register Algemeen én het deelregister Kinderfysiotherapie worden beheerd door het KNGF.

Vanaf 2015 is het Professional Master niveau de entree-eis voor registratie in het CKR deelregister Kinderfysiotherapie. Geregistreerde (kinder)fysiotherapeuten houden hun kennis en vaardigheden actueel door het volgen van congressen, scholing en gestructureerd intercollegiaal overleg.

Herregistratie vindt plaats als voldoende accreditatiepunten zijn gehaald in de vijfjarige registratieperiode en indien voldaan wordt aan de werkeis.

De Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK) voert als beroepsvereniging beleid dat gericht is op de toekomst van het vak kinderfysiotherapie